ατομικη υποστηριξη

Συνεδρίες με ειδικούς επιστήμονες.

ομαδικη υποστηριξη

Ομάδες συμβουλευτικής γονέων, εκπαιδευτικών και νέων 18-24 ετών.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράσεις εμψύχωσης για όλες τις ηλικίες.

ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παροχή κατ’οίκον υπηρεσιών από ειδικούς επιστήμονες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αν είσαι άτομο στην Τρίτη Ηλικία

Αν είσαι φροντιστής Ατόμου Τρίτης  Ηλικίας ή εμποδιζομένου ατόμου

Αν είσαι ατόμο με ειδικές ανάγκες

Αν είσαι νέος έως 24 ετών

Αν είσαι γονέας ή εκπαιδευτικός

Η δράση προσφέρει

΄Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών & Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ.

Η δράση προσφέρει

΄Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών & Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο