Ο Δήμος Περιστερίου καλύπτει μέσω του Κέντρου Κοινότητας τη χορήγηση εξόδων κηδείας όπου απαιτείται συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης, η οποία διατίθεται από τα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας. Για ενημέρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2105701561 και 2105701562.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο