Παροχή ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής με στόχο την ανάπτυξη υγιών σχέσεων τόσο σε οικογενειακό όσο και σε επίπεδο σχολικής κοινότητας.

Παροχή οικογενειακού πλάνου παρέμβασης στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης του εκάστοτε παιδιού με υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευσης και πρώιμης παρέμβασης, με αξιόπιστα και έγκυρα ψυχομετρικά εργαλεία από εξειδικευμένους ψυχολόγους, με στόχο την βέλτιστη δυνατή πρόγνωση.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο