Παροχή διεπιστημονικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, λογοπεδική υποστήριξη, εργοθεραπεία, βιωματικά εργαστήρια.  Στόχος είναι  η αντιμετώπιση κοινωνικών, συναισθηματικών, μαθησιακών δυσκολιών, προβλημάτων συμπεριφοράς, προβλημάτων λόγου και επικοινωνίας ή συνδυασμό των παραπάνω, χαμηλή αυτοεκτίμηση κι άλλες ατομικές δυσκολίες καθώς επίσης και η ένταξη στην αγορά εργασίας.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο