Παροχή ατομικής ή ομαδικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης με σκοπό το άτομο να ενταχθεί και να αποτελέσει μέρος ενός δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Οι υπηρεσίες θα αφορούν την βελτίωση ποιότητας ζωής μέσω της στήριξης στην ψηφιοποίηση της καθημερινότητας και στην σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Στις υπηρεσίες αυτές παρέχονται επίσης ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με ειδικούς επιστήμονες ψυχικής και σωματικής υγείας π.χ λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, εμψυχωτές βιωματικών εργαστηρίων, κ.λπ.


Μετάβαση στο περιεχόμενο