ΔΡΑΣΗ 9.4.1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΝΕΩΝ

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες ( Λογοθεραπεία Εργοθεραπεία)

Το πρόγραμμα εξειδικευμένων υπηρεσιών λογοθεραπείας και εργοθεραπείας σε παιδιά της κοινότητας,  με έμφαση σε ΑμεΑ, ξεκίνησε το καλοκαίρι. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες  περιλαμβάνεται και η συμβουλευτική στο γονέα ή φροντιστή.

Το διάστημα αναφοράς, η  Λογοθεραπεύτρια και η Εργοθεραπεύτρια, με τη βοήθεια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου έχουν πραγματοποιήσει:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο