ΔΡΑΣΗ 9.4.1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΝΕΩΝ

Υπηρεσίες Επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής εφήβων και νέων

Ενισχύθηκε η υπηρεσία απασχόλησης του Δήμου με Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού από το Μάρτιο 2022. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: ενημέρωση για θέσεις εργασίας, δημόσιες προκηρύξεις, προγράμματα ΟΑΕΔ και ιδιωτικές αγγελίες, ανανέωση κάρτας ανεργίας, εκπαίδευση στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, στη σύνταξη βιογραφικού, στην υποβολή αίτησης  και τη  συνέντευξη, υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη επαγγελματικής στάσης, ενθάρρυνση κ.λπ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους, ωστόσο η Σύμβουλος εξυπηρετεί όλους τους πολίτες που απευθύνονται στη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

Το διάστημα  αυτό πραγματοποιήθηκαν:

Στην νέα σχολική χρονιά 2022-2023 έχει γίνει προετοιμασία για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού στα Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους καριέρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο