ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΔΡΑΣΗ 9.3.1. ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Η ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Κοινωνικός Τομέας _3.1.1 Υπηρεσίες Φυσιοθεραπευτή

Η υπηρεσία Φυσικοθεραπείας ξεκίνησε από τον Μάρτιο 2022 με σκοπό την πρόληψη της αναπηρίας, την αποκατάσταση της φυσικής κινητικής κατάστασης και γενικότερα την προαγωγή της υγείας των ατόμων άνω των 60 ετών. Ειδικότερα παρέχονται υπηρεσίες όπως: ασκήσεις βάδισης, ισορροπίας, επί κλίνης, νευρομυικού ελέγχου και συντονισμού, ορθοστάτισης, εκπαίδευση οικείου περιβάλλοντος στην διαχείριση του ασθενούς κ.λπ.

Στο διάστημα αυτό έχουν πραγματοποιηθεί:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

274

Συνεδρίες Φυσικοθεραπείας κατ’ οίκον για όσους ωφελούμενους αντιμετωπίζουν δυσκολία στη μετακίνηση

20

277

Συνεδρίες Φυσικοθεραπείας στο Φυσικοθεραπευτήριο στο Α’ ΚΑΠΗ του Δήμου

34

 

Οι Φυσιοθεραπευτές και η Επισκέπτρια Υγείας διαμορφώνουν ατομικό ασκησιολόγιο για τον κάθε ωφελούμενο πάντα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του με βάση τις υποδείξεις του θεράποντα Ιατρού. Παράλληλα οργάνωσαν  ομάδες ήπιας άσκησης με στόχο την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ηλικιωμένων. Στο ανωτέρω διάστημα πραγματοποιήθηκαν:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

40

Ομαδικές συναντήσεις ήπιας άσκησης ηλικιωμένων στο Α’ ΚΑΠΗ στο Γ’ ΚΑΠΗ το ΚΗΦΗ και ΚΕΦΑ

62

 

Με σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό 788 επικοινωνίες με πολίτες δυνητικά ωφελούμενους

 

Κοινωνικός Τομέας _3.1.3 Υπηρεσίες Νοσηλευτή ΤΕ

Ο Νοσηλευτής του προγράμματος ενισχύει την υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου από τον Απρίλιο 2022. Στις υπηρεσίες που παρέχει περιλαμβάνονται: Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σφίξεων, σακχάρου αίματος, περιποίηση κατακλίσεων, παροχή συμβουλών για την ορθή λήψη φαρμακευτικής αγωγής, τη διατροφή και υγιεινή κ.λπ.

Στην εξυπηρέτηση των μελών της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» και των ΚΑΠΗ  συμβάλλει και Κοινωνικός Λειτουργός με στόχο την παροχή υποστήριξης στους φροντιστές  ηλικιωμένων ατόμων (γίνεται εκτενής αναφορά  στον Κ.Τ _)

Στο διάστημα αυτό έχουν πραγματοποιηθεί:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

 

Ενημέρωση δια ζώσης και εκτίμηση αναγκών σε όλους τους ωφελούμενους της υπηρεσίας «-Βοήθεια στο σπίτι»

 

318

Κατ’ οίκον επισκέψεις στους συμπολίτες μας που αδυνατούν να μετακινηθούν για παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών

35

 

Με σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών πραγματοποιήθηκαν 497 επικοινωνίες με πολίτες δυνητικά ωφελούμενους

 

Κοινωνικός Τομέας _3.1.4 Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και αγωγής υγείας

Η Επισκέπτρια Υγείας παρέχει  υπηρεσίες από τον Απρίλιο 2022, με σκοπό τη διασύνδεση των ηλικιωμένων με υπηρεσίες υγείας και την ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με ΚΕΠ Υγείας του Δήμου.

Επισκέπτεται τους ηλικιωμένους στο σπίτι τους και λειτουργεί υποστηρικτικά  τα προγράμματα ήπιας άσκησης που υλοποιούνται από τους Φυσικοθεραπευτές. Στις υπηρεσίες που παρέχει περιλαμβάνονται: μέτρηση ζωτικών σημείων  συμβουλευτική, εργονομία σπιτιού κ.λπ.

Το διάστημα αναφοράς πραγματοποιήθηκαν:

 

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

235

Κατ’ οίκον επισκέψεις σε ηλικιωμένους πολίτες που αδυνατούν να μετακινηθούν

10

 

Μέτρηση ζωτικών σημείων και  ενημέρωση για τη διατροφή  στη τρίτη ηλικία και την πρόληψη πνιγμού στα θαλάσσια  μπάνια.

23

 

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για θέματα

 

 

Παράλληλα οργανώνει και σχεδιάζει ομαδικά προγράμματα προαγωγής υγείας τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα στα ΚΑΠΗ του Δήμου.

Με σκοπό την πληροφόρηση αλλά και την δικτύωση με άλλες υπηρεσίες και συμβουλευτική σε θέματα υγείας έχει επικοινωνήσει με 230  ωφελούμενους και τις οικογένειες τους.

 

Κοινωνικός Τομέας _3.2.1 Υπηρεσίες «Ψηφιακού Συνοδού / Βοηθού»

Η πρωτότυπη αυτή υπηρεσία ξεκίνησε τον Ιούλιο 2022 με σκοπό να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να εξοικειωθούν με το κινητό τηλέφωνο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και με τις ηλεκτρονικές πληρωμές λογαριασμών.

Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

5

Ομαδικές συναντήσεις εκπαίδευσης  στο Α΄ ΚΑΠΗ ( 16) το Γ’ ΚΑΠΗ (26) και το Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης – ΚΕΦΑ (42)

16

 

 

ΔΡΑΣΗ 9.4.1

Κοινωνικός Τομέας _2.1.1 Υπηρεσίες για την υποστήριξη της σχολικής κοινότητα (παιδί, σχολείο, οικογένεια) – «Κοινωνική Υπηρεσία στο σχολείο» (Κοινωνικό Φροντιστήριο)

Η «Κοινωνική Υπηρεσία στο σχολείο» έχει σκοπό να ενισχύσει τη σχολική κοινότητα. Ξεκίνησε τον Μάρτιο 2022  με επικέντρωση στην ενίσχυση του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου. Το καλοκαίρι συνεχίστηκαν τα μαθήματα σε μετεξεταστέους μαθητές.  Παράλληλα με τα μαθήματα, οι μαθητές υποστηρίζονται από κοινωνική λειτουργό. Οι υπηρεσίες παρέχονται με τη σύμφωνη γνώμη και τη συστηματική ενημέρωση των γονέων. Ειδικότερα για βοήθεια των μετεξεταστέων μαθητών πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με Διευθυντές Σχολείων και  ενημερωτικές/ υποστηρικτικές συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών.

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

209

Μαθήματα στο κοινωνική φροντιστήριο του Δήμου

11

88

Μαθήματα σε μετεξεταστέους μαθητές

8

5

Συναντήσεις συμβουλευτικής με γονείς και κηδεμόνες με την κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος

 

 

Κοινωνικός Τομέας _2.1.2 Υπηρεσίες Επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής εφήβων και νέων

Ενισχύθηκε η υπηρεσία απασχόλησης του Δήμου με Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού από το Μάρτιο 2022. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: ενημέρωση για θέσεις εργασίας, δημόσιες προκηρύξεις, προγράμματα ΟΑΕΔ και ιδιωτικές αγγελίες, ανανέωση κάρτας ανεργίας, εκπαίδευση στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, στη σύνταξη βιογραφικού, στην υποβολή αίτησης  και τη  συνέντευξη, υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη επαγγελματικής στάσης, ενθάρρυνση κ.λπ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους, ωστόσο η Σύμβουλος εξυπηρετεί όλους τους πολίτες που απευθύνονται στη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

Το διάστημα  αυτό πραγματοποιήθηκαν:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

505

Συναντήσεις με νέους άνεργους επαγγελματικού προσανατολισμού – mentoring

212 (30% νέοι)

380

Τηλεφωνικές επικοινωνίας για νέα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

 

Στην νέα σχολική χρονιά 2022-2023 έχει γίνει προετοιμασία για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού στα Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους καριέρα.

 

Κοινωνικός Τομέας _2.1.3. Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης Νέων Φροντιστών.

Η υποστήριξη των νέων φροντιστών είναι μια νέα προσπάθεια του Δήμου να στηρίξει Τα νεαρά άτομα που φροντίζουν άτομα της οικογένειά τους που δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν ή έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας κτλ.  Στόχος της υπηρεσίας δεν  είναι μόνο η άμεση υποστήριξη των φροντιστών αλλά  και η  κατά το δυνατόν  ενθάρρυνση/ ενδυνάμωση των ατόμων που φροντίζουν που έμμεσα  έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Η υπηρεσία ξεκίνησε από το Μάρτιο 2022 και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί:

 

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

Τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα ανά ωφελούμενο

Επισκέψεις σε σπίτια ωφελούμενων με σκοπό την συμβουλευτική΄ και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη  των φροντιστών και των ατόμων που φροντίζουν.

30 άτομα  μη αυτοεξυπηρετούμενα και οι φροντιστές τους

 

Κοινωνικός Τομέας _2.1.4. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες ( Λογοθεραπεία Εργοθεραπεία)

Το πρόγραμμα εξειδικευμένων υπηρεσιών λογοθεραπείας και εργοθεραπείας σε παιδιά της κοινότητας,  με έμφαση σε ΑμεΑ, ξεκίνησε το καλοκαίρι. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες  περιλαμβάνεται και η συμβουλευτική στο γονέα ή φροντιστή.

Το διάστημα αναφοράς, η  Λογοθεραπεύτρια και η Εργοθεραπεύτρια, με τη βοήθεια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου έχουν πραγματοποιήσει:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

10

Συνεδρίες με παιδιά από Λογοθεραπεύτρια και εργοθεραπεύτρια

6

4

Συνεδρίες με ενήλικες από Λογοθεραπεύτρια και εργοθεραπεύτρια

1

13

Συνεδρίες με γονείς και κηδεμόνες

 

 

Κοινωνικός Τομέας _2.1.6 (Υπηρεσίες Επισκέπτριας Υγείας)

Η Επισκέπτρια Υγείας εντάχθηκε στο προσωπικό του ΚΕΠ Υγείας αρχές Ιουνίου 2022 με σκοπό να ενισχύσει τις υπηρεσίες προαγωγής υγείας. Ειδικότερα απευθύνεται  σε νέες μητέρες  (οικογένειες με ανήλικα παιδιά) με σκοπό  τη συμβουλευτική και εκπαίδευση σε θέματα αγωγής υγείας  που αφορούν στο παιδί.  

Στο διάστημα  αυτό έχουν πραγματοποιηθεί :

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

557

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με ωφελούμενους και υποστήριξη τους για κλείσιμο ιατρικών ραντεβού στο 1535

 

613

Τηλεφωνικές επικοινωνίες για τις ανάγκες του ΚΕΠ Υγείας

 

5

Κατ’ οίκον επισκέψεις σε οικογένειες με παιδιά

 

 

Κοινωνικός Τομέας _2. Υπηρεσία 2.2.1 Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης για παιδιά, εφήβους, νέους – “Συμμετέχω”

Το «ΣυΜΕτεχω» ξεκίνησε αρχές καλοκαιριού με την ανάπτυξη δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος του Δήμου «Κατασκήνωση στην πόλη». Διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από μουσικούς, παιδαγωγούς, ηθοποιούς, οργάνωσε θεατρικές και μουσικές ομάδες με τα παιδιά με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη αίσθησης του ανήκειν και γενικότερα την ενεργοποίηση τους . Μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

4 ώρες επί 5 ημέρες και για 7 εβδομάδες

Παιδαγωγικές συναντήσεις σε 3 ομάδες με καθημερινή δράση

Περίπου  250 παιδιά

(380 εγγεγραμμένα παιδιά)

29 Μουσικές και Θεατρικές    σε 3 ομάδες  

 

Κοινωνικός Τομέας _ ΚΤ.4 Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης

Το πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης ξεκίνησε τον Απρίλιο 2022 με σκοπό  την εξατομικευμένη ανίχνευση και εκτίμηση της υγείας, της κινητικής, γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης, την πρώιμη παρέμβαση για την αποκατάσταση δυσκολιών, υποστήριξη της προσαρμογής στους παιδικούς σταθμούς μικρού αριθμού παιδιών με δυσκολίες προσαρμογής ή/και παιδιά ΑμεΑ (με παρουσία Παιδαγωγού του προγράμματος)

Το πρόγραμμα υλοποιείται  σε όλους τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου.  

Σε διάστημα  αυτό έχουν πραγματοποιηθεί:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

1.376

Εξετάσεις (1356 από τον Ιατρό με συμμετοχή σε 800 της Λογοπεδικού και της Παιδοψυχολόγου και  σε 452 και της Εργοθεραπεύτριας) 

222

1/εβδομάδα σε κάθε σταθμό

Ανίχνευση αναγκών των παιδιών στην τάξη από τη Λογοθεραπεύτρια, την Παιδοψυχολόγο και την Εργοθεραπεύτρια

67

Ατομικές συναντήσεις ανίχνευσης εξατομικευμένων αναγκών των παιδιών από τις παραπάνω.

67

50

Ατομικά ραντεβού με γονείς και κηδεμόνες από τις παραπάνω 

50

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο