ΔΡΑΣΗ 9.4.1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΝΕΩΝ

Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης Νέων Φροντιστών

Η υποστήριξη των νέων φροντιστών είναι μια νέα προσπάθεια του Δήμου να στηρίξει Τα νεαρά άτομα που φροντίζουν άτομα της οικογένειά τους που δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν ή έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας κτλ.  Στόχος της υπηρεσίας δεν  είναι μόνο η άμεση υποστήριξη των φροντιστών αλλά  και η  κατά το δυνατόν  ενθάρρυνση/ ενδυνάμωση των ατόμων που φροντίζουν που έμμεσα  έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Η υπηρεσία ξεκίνησε από το Μάρτιο 2022 και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο