ΔΡΑΣΗ 9.4.1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΝΕΩΝ

Κοινωνικός Τομέας _2.1.1 Υπηρεσίες για την υποστήριξη της σχολικής κοινότητα (παιδί, σχολείο, οικογένεια) – «Κοινωνική Υπηρεσία στο σχολείο» (Κοινωνικό Φροντιστήριο)

Η «Κοινωνική Υπηρεσία στο σχολείο» έχει σκοπό να ενισχύσει τη σχολική κοινότητα. Ξεκίνησε τον Μάρτιο 2022  με επικέντρωση στην ενίσχυση του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου. Το καλοκαίρι συνεχίστηκαν τα μαθήματα σε μετεξεταστέους μαθητές.  Παράλληλα με τα μαθήματα, οι μαθητές υποστηρίζονται από κοινωνική λειτουργό. Οι υπηρεσίες παρέχονται με τη σύμφωνη γνώμη και τη συστηματική ενημέρωση των γονέων. Ειδικότερα για βοήθεια των μετεξεταστέων μαθητών πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με Διευθυντές Σχολείων και  ενημερωτικές/ υποστηρικτικές συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο