ΔΡΑΣΗ 9.3.1. ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Η ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και αγωγής υγείας

Η Επισκέπτρια Υγείας παρέχει  υπηρεσίες από τον Απρίλιο 2022, με σκοπό τη διασύνδεση των ηλικιωμένων με υπηρεσίες υγείας και την ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με ΚΕΠ Υγείας του Δήμου.

Επισκέπτεται τους ηλικιωμένους στο σπίτι τους και λειτουργεί υποστηρικτικά  τα προγράμματα ήπιας άσκησης που υλοποιούνται από τους Φυσικοθεραπευτές. Στις υπηρεσίες που παρέχει περιλαμβάνονται: μέτρηση ζωτικών σημείων  συμβουλευτική, εργονομία σπιτιού κ.λπ.

Το διάστημα αναφοράς πραγματοποιήθηκαν:

Παράλληλα οργανώνει και σχεδιάζει ομαδικά προγράμματα προαγωγής υγείας τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα στα ΚΑΠΗ του Δήμου.

Με σκοπό την πληροφόρηση αλλά και την δικτύωση με άλλες υπηρεσίες και συμβουλευτική σε θέματα υγείας έχει επικοινωνήσει με 230  ωφελούμενους και τις οικογένειες τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο