ΔΡΑΣΗ 9.3.1. ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Η ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Υπηρεσίες Φυσιοθεραπευτή

Η υπηρεσία Φυσικοθεραπείας ξεκίνησε από τον Μάρτιο 2022 με σκοπό την πρόληψη της αναπηρίας, την αποκατάσταση της φυσικής κινητικής κατάστασης και γενικότερα την προαγωγή της υγείας των ατόμων άνω των 60 ετών. Ειδικότερα παρέχονται υπηρεσίες όπως: ασκήσεις βάδισης, ισορροπίας, επί κλίνης, νευρομυικού ελέγχου και συντονισμού, ορθοστάτισης, εκπαίδευση οικείου περιβάλλοντος στην διαχείριση του ασθενούς κ.λπ.

Στο διάστημα αυτό έχουν πραγματοποιηθεί:

Οι Φυσιοθεραπευτές και η Επισκέπτρια Υγείας διαμορφώνουν ατομικό ασκησιολόγιο για τον κάθε ωφελούμενο πάντα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του με βάση τις υποδείξεις του θεράποντα Ιατρού. Παράλληλα οργάνωσαν  ομάδες ήπιας άσκησης με στόχο την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ηλικιωμένων. Στο ανωτέρω διάστημα πραγματοποιήθηκαν:

Με σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό 788 επικοινωνίες με πολίτες δυνητικά ωφελούμενους

Μετάβαση στο περιεχόμενο