ΔΡΑΣΗ 9.3.1. ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Η ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Υπηρεσίες Νοσηλευτή ΤΕ

Ο Νοσηλευτής του προγράμματος ενισχύει την υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου από τον Απρίλιο 2022. Στις υπηρεσίες που παρέχει περιλαμβάνονται: Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σφίξεων, σακχάρου αίματος, περιποίηση κατακλίσεων, παροχή συμβουλών για την ορθή λήψη φαρμακευτικής αγωγής, τη διατροφή και υγιεινή κ.λπ.

Στην εξυπηρέτηση των μελών της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» και των ΚΑΠΗ  συμβάλλει και Κοινωνικός Λειτουργός με στόχο την παροχή υποστήριξης στους φροντιστές  ηλικιωμένων ατόμων (γίνεται εκτενής αναφορά  στον Κ.Τ _)

Στο διάστημα αυτό έχουν πραγματοποιηθεί:

Με σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών πραγματοποιήθηκαν 497 επικοινωνίες με πολίτες δυνητικά ωφελούμενους

Μετάβαση στο περιεχόμενο