ΔΡΑΣΗ 9.4.1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΝΕΩΝ

Κοινωνικός Τομέας _2.1.6 (Υπηρεσίες Επισκέπτριας Υγείας)

Η Επισκέπτρια Υγείας εντάχθηκε στο προσωπικό του ΚΕΠ Υγείας αρχές Ιουνίου 2022 με σκοπό να ενισχύσει τις υπηρεσίες προαγωγής υγείας. Ειδικότερα απευθύνεται  σε νέες μητέρες  (οικογένειες με ανήλικα παιδιά) με σκοπό  τη συμβουλευτική και εκπαίδευση σε θέματα αγωγής υγείας  που αφορούν στο παιδί.  

Στο διάστημα  αυτό έχουν πραγματοποιηθεί :

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο