ΔΡΑΣΗ 9.3.1. ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Η ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Υπηρεσίες «Ψηφιακού Συνοδού / Βοηθού»

Η πρωτότυπη αυτή υπηρεσία ξεκίνησε τον Ιούλιο 2022 με σκοπό να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να εξοικειωθούν με το κινητό τηλέφωνο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και με τις ηλεκτρονικές πληρωμές λογαριασμών.

Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο