ΔΡΑΣΗ 9.4.1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΝΕΩΝ

Υπηρεσία 2.2.1 Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης για παιδιά, εφήβους, νέους – “Συμμετέχω”

Το «ΣυΜΕτεχω» ξεκίνησε αρχές καλοκαιριού με την ανάπτυξη δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος του Δήμου «Κατασκήνωση στην πόλη». Διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από μουσικούς, παιδαγωγούς, ηθοποιούς, οργάνωσε θεατρικές και μουσικές ομάδες με τα παιδιά με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη αίσθησης του ανήκειν και γενικότερα την ενεργοποίηση τους . Μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο