Ο Δήμος Περιστερίου παρέχει μέσω του Κέντρου Κοινότητας τη δυνατότητα χορήγησης επιδόματος γέννησης συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων, όπως οι κάτωθι:

  • Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2020.
  • Η μητέρα του παιδιού ή ο έχων την επιμέλεια να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.
  • Οι πολίτες τρίτης χώρας να διαμένουν στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012.
  • Η αίτηση υποβάλλεται από τη μητέρα εντός τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού. Σε περίπτωση που δεν δύναται υποβάλλεται από εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο.
  • Απαιτείται να έχει προηγηθεί η υποβολή δήλωσης φορολογίας για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί, απαιτείται για το προ-προηγούμενο φορολογικό έτος.

 

Πληροφορίες σχετικά με το επίδομα γέννησης καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά

στα 2105701561 και 2105701562 και στο www.epidomagennisis.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο