Ο Δήμος Περιστερίου συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών των δημοτών του προσφέρει τη δυνατότητα μέσω του Κέντρου Κοινότητας παροχής επιδόματος στέγασης σε ωφελούμενους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από τις υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας στα τηλέφωνα 2105701561 και 2105701562.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο