Ο επισκέπτης υγείας προσφέρει καθημερινά, την αρωγή του σε θέματα υγείας , όπως στην σωστή λήψη φαρμάκων και αντιμετώπιση παθήσεων κάθε είδους. Σε συνεργασία με τον νοσηλευτή του προγράμματος αντιμετωπίζει τον κάθε ασθενή με προσοχή και σεβασμό , κάνοντας παραπομπές και δίνοντας κατάλληλες συμβουλές.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο