Ο εργοθεραπευτής στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας ή ατόμων με χρόνιες ασθένειες που έχουν ανάγκη από εξειδικευμένες υπηρεσίες.  Με σύγχρονες και ανώδυνες μεθόδους , προσεγγίζουν ατομικά την κάθε περίπτωση διευκολύνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία και κοινωνική ένταξη. Οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων για παιδιά.


Μετάβαση στο περιεχόμενο