Οι κοινωνικοί λειτουργοί του προγράμματος στέκονται δίπλα στον πολίτη με συμβουλευτική καθοδήγηση για θέματα ένταξης & δικτύωσης του ατόμου και της οικογένειάς του. Υποστηρίζουν με σωστή και άμεση ενημέρωση για ζητήματα κοινωνικών παροχών και λοιπών υπηρεσιών που μπορούν να ωφελήσουν στις σημερινές απαιτητικές συνθήκες διαβίωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο