Ο Νοσηλευτής εκτελεί ο ίδιος νοσηλευτικές πράξεις, είτε υποστηρίζει με εκπαίδευση ή/και με εποπτεία τις εργασίες των βοηθών νοσηλευτών που εργάζονται στις δομές και τα προγράμματα του Δήμου και παρέχουν υπηρεσίες προς την ομάδα στόχο του έργου. Ο νοσηλευτής συνεργάζεται με το “Βοήθεια στο σπίτι”, για κατ’ οίκον υπηρεσίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο