Ο Παιδίατρος είναι αρμόδιος για την  ανίχνευση – εκτίμηση της υγείας, της κινητικής, γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών. Παρέχει εξειδικευμένες και στοχευμένες παιδιατρικές οδηγίες και συμβουλευτική προς τους γονείς/κηδεμόνες ή/και τους εργαζόμενους με τα παιδιά στα σχολεία που φιλοξενούνται.


Μετάβαση στο περιεχόμενο