Ο παιδοψυχολόγος στοχεύει στην υποστήριξη της σχολικής κοινότητας, με επίκεντρο το παιδί και της ανάγκες του. Με σεβασμό παρέχει ατομική συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδυνάμωση σε μαθητές και τους ενήλικες του περιβάλλοντός τους.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο