Το στέλεχος πληροφορικής αναλαμβάνει να οδηγήσει τα άτομα Τρίτης ηλικίας στην σταδιακή απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Υποστηρίζει την εξοικείωση των ηλικιωμένων με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, τη χρήση εφαρμογών επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, ηλεκτρονικών αγορών κτλ.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο