Ο ρόλος του συμβούλου απασχόλησης είναι η υποστήριξη μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τη διερεύνηση των κλίσεων, των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους. Βασικός του στόχος αποτελεί η δικτύωση με την τοπική αγορά εργασίας με έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας στους νέους.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο