Ο φυσιοθεραπευτής προσφέρει ατομική υποστήριξη με σκοπό την βελτίωση της σωματικής υγείας σε άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις ή τραυματισμούς. Με την βοήθεια των κατάλληλων μέσων ανιχνεύει την ανάγκη του ασθενή και επεμβαίνει με ανακουφιστικές πρακτικές.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο