Κοινωνικός Τομέας _3.1.1 Υπηρεσίες Φυσιοθεραπευτή

Η υπηρεσία Φυσικοθεραπείας ξεκίνησε από τον Μάρτιο 2022 με σκοπό την πρόληψη της αναπηρίας, την αποκατάσταση της φυσικής κινητικής κατάστασης και γενικότερα την προαγωγή της υγείας των ατόμων άνω των 60 ετών. Ειδικότερα παρέχονται υπηρεσίες όπως: ασκήσεις βάδισης, ισορροπίας, επί κλίνης, νευρομυικού ελέγχου και συντονισμού, ορθοστάτισης, εκπαίδευση οικείου περιβάλλοντος στην διαχείριση του ασθενούς κ.λπ.

Στο διάστημα αυτό έχουν πραγματοποιηθεί:

 

Οι Φυσιοθεραπευτές και η Επισκέπτρια Υγείας διαμορφώνουν ατομικό ασκησιολόγιο για τον κάθε ωφελούμενο πάντα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του με βάση τις υποδείξεις του θεράποντα Ιατρού. Παράλληλα οργάνωσαν  ομάδες ήπιας άσκησης με στόχο την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ηλικιωμένων. Στο ανωτέρω διάστημα πραγματοποιήθηκαν:

 

Με σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό 788 επικοινωνίες με πολίτες δυνητικά ωφελούμενους

 

Κοινωνικός Τομέας _3.1.3 Υπηρεσίες Νοσηλευτή ΤΕ

Ο Νοσηλευτής του προγράμματος ενισχύει την υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου από τον Απρίλιο 2022. Στις υπηρεσίες που παρέχει περιλαμβάνονται: Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σφίξεων, σακχάρου αίματος, περιποίηση κατακλίσεων, παροχή συμβουλών για την ορθή λήψη φαρμακευτικής αγωγής, τη διατροφή και υγιεινή κ.λπ.

Στην εξυπηρέτηση των μελών της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» και των ΚΑΠΗ  συμβάλλει και Κοινωνικός Λειτουργός με στόχο την παροχή υποστήριξης στους φροντιστές  ηλικιωμένων ατόμων (γίνεται εκτενής αναφορά  στον Κ.Τ _)

Στο διάστημα αυτό έχουν πραγματοποιηθεί:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

 

Ενημέρωση δια ζώσης και εκτίμηση αναγκών σε όλους τους ωφελούμενους της υπηρεσίας «-Βοήθεια στο σπίτι»

 

318

Κατ’ οίκον επισκέψεις στους συμπολίτες μας που αδυνατούν να μετακινηθούν για παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών

35

Με σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών πραγματοποιήθηκαν 497 επικοινωνίες με πολίτες δυνητικά ωφελούμενους

Κοινωνικός Τομέας _3.1.4 Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και αγωγής υγείας

Η Επισκέπτρια Υγείας παρέχει  υπηρεσίες από τον Απρίλιο 2022, με σκοπό τη διασύνδεση των ηλικιωμένων με υπηρεσίες υγείας και την ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με ΚΕΠ Υγείας του Δήμου.

Επισκέπτεται τους ηλικιωμένους στο σπίτι τους και λειτουργεί υποστηρικτικά  τα προγράμματα ήπιας άσκησης που υλοποιούνται από τους Φυσικοθεραπευτές. Στις υπηρεσίες που παρέχει περιλαμβάνονται: μέτρηση ζωτικών σημείων  συμβουλευτική, εργονομία σπιτιού κ.λπ.

Το διάστημα αναφοράς πραγματοποιήθηκαν:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

235

Κατ’ οίκον επισκέψεις σε ηλικιωμένους πολίτες που αδυνατούν να μετακινηθούν

10

 

Μέτρηση ζωτικών σημείων και  ενημέρωση για τη διατροφή  στη τρίτη ηλικία και την πρόληψη πνιγμού στα θαλάσσια  μπάνια.

23

 

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για θέματα

 

Παράλληλα οργανώνει και σχεδιάζει ομαδικά προγράμματα προαγωγής υγείας τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα στα ΚΑΠΗ του Δήμου.

Με σκοπό την πληροφόρηση αλλά και την δικτύωση με άλλες υπηρεσίες και συμβουλευτική σε θέματα υγείας έχει επικοινωνήσει με 230  ωφελούμενους και τις οικογένειες τους.

Κοινωνικός Τομέας _3.2.1 Υπηρεσίες «Ψηφιακού Συνοδού / Βοηθού»

Η πρωτότυπη αυτή υπηρεσία ξεκίνησε τον Ιούλιο 2022 με σκοπό να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να εξοικειωθούν με το κινητό τηλέφωνο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και με τις ηλεκτρονικές πληρωμές λογαριασμών.

Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

5

Ομαδικές συναντήσεις εκπαίδευσης  στο Α΄ ΚΑΠΗ ( 16) το Γ’ ΚΑΠΗ (26) και το Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης – ΚΕΦΑ (42)

16

ΔΡΑΣΗ 9.4.1

Κοινωνικός Τομέας _2.1.1 Υπηρεσίες για την υποστήριξη της σχολικής κοινότητα (παιδί, σχολείο, οικογένεια) – «Κοινωνική Υπηρεσία στο σχολείο» (Κοινωνικό Φροντιστήριο)

Η «Κοινωνική Υπηρεσία στο σχολείο» έχει σκοπό να ενισχύσει τη σχολική κοινότητα. Ξεκίνησε τον Μάρτιο 2022  με επικέντρωση στην ενίσχυση του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου. Το καλοκαίρι συνεχίστηκαν τα μαθήματα σε μετεξεταστέους μαθητές.  Παράλληλα με τα μαθήματα, οι μαθητές υποστηρίζονται από κοινωνική λειτουργό. Οι υπηρεσίες παρέχονται με τη σύμφωνη γνώμη και τη συστηματική ενημέρωση των γονέων. Ειδικότερα για βοήθεια των μετεξεταστέων μαθητών πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με Διευθυντές Σχολείων και  ενημερωτικές/ υποστηρικτικές συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών.

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

209

Μαθήματα στο κοινωνική φροντιστήριο του Δήμου

11

88

Μαθήματα σε μετεξεταστέους μαθητές

8

5

Συναντήσεις συμβουλευτικής με γονείς και κηδεμόνες με την κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος

 

Κοινωνικός Τομέας _2.1.2 Υπηρεσίες Επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής εφήβων και νέων

Ενισχύθηκε η υπηρεσία απασχόλησης του Δήμου με Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού από το Μάρτιο 2022. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: ενημέρωση για θέσεις εργασίας, δημόσιες προκηρύξεις, προγράμματα ΟΑΕΔ και ιδιωτικές αγγελίες, ανανέωση κάρτας ανεργίας, εκπαίδευση στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, στη σύνταξη βιογραφικού, στην υποβολή αίτησης  και τη  συνέντευξη, υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη επαγγελματικής στάσης, ενθάρρυνση κ.λπ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους, ωστόσο η Σύμβουλος εξυπηρετεί όλους τους πολίτες που απευθύνονται στη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

Το διάστημα  αυτό πραγματοποιήθηκαν:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

505

Συναντήσεις με νέους άνεργους επαγγελματικού προσανατολισμού – mentoring

212 (30% νέοι)

380

Τηλεφωνικές επικοινωνίας για νέα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

 

Στην νέα σχολική χρονιά 2022-2023 έχει γίνει προετοιμασία για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού στα Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους καριέρα.

 

Κοινωνικός Τομέας _2.1.3. Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης Νέων Φροντιστών.

Η υποστήριξη των νέων φροντιστών είναι μια νέα προσπάθεια του Δήμου να στηρίξει Τα νεαρά άτομα που φροντίζουν άτομα της οικογένειά τους που δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν ή έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας κτλ.  Στόχος της υπηρεσίας δεν  είναι μόνο η άμεση υποστήριξη των φροντιστών αλλά  και η  κατά το δυνατόν  ενθάρρυνση/ ενδυνάμωση των ατόμων που φροντίζουν που έμμεσα  έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Η υπηρεσία ξεκίνησε από το Μάρτιο 2022 και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

Τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα ανά ωφελούμενο

Επισκέψεις σε σπίτια ωφελούμενων με σκοπό την συμβουλευτική΄ και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη  των φροντιστών και των ατόμων που φροντίζουν.

30 άτομα  μη αυτοεξυπηρετούμενα και οι φροντιστές τους

Κοινωνικός Τομέας _2.1.4. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες ( Λογοθεραπεία Εργοθεραπεία)

Το πρόγραμμα εξειδικευμένων υπηρεσιών λογοθεραπείας και εργοθεραπείας σε παιδιά της κοινότητας,  με έμφαση σε ΑμεΑ, ξεκίνησε το καλοκαίρι. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες  περιλαμβάνεται και η συμβουλευτική στο γονέα ή φροντιστή.

Το διάστημα αναφοράς, η  Λογοθεραπεύτρια και η Εργοθεραπεύτρια, με τη βοήθεια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου έχουν πραγματοποιήσει:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

10

Συνεδρίες με παιδιά από Λογοθεραπεύτρια και εργοθεραπεύτρια

6

4

Συνεδρίες με ενήλικες από Λογοθεραπεύτρια και εργοθεραπεύτρια

1

13

Συνεδρίες με γονείς και κηδεμόνες

 

Κοινωνικός Τομέας _2.1.6 (Υπηρεσίες Επισκέπτριας Υγείας)

Η Επισκέπτρια Υγείας εντάχθηκε στο προσωπικό του ΚΕΠ Υγείας αρχές Ιουνίου 2022 με σκοπό να ενισχύσει τις υπηρεσίες προαγωγής υγείας. Ειδικότερα απευθύνεται  σε νέες μητέρες  (οικογένειες με ανήλικα παιδιά) με σκοπό  τη συμβουλευτική και εκπαίδευση σε θέματα αγωγής υγείας  που αφορούν στο παιδί.  

Στο διάστημα  αυτό έχουν πραγματοποιηθεί :

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

557

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με ωφελούμενους και υποστήριξη τους για κλείσιμο ιατρικών ραντεβού στο 1535

 

613

Τηλεφωνικές επικοινωνίες για τις ανάγκες του ΚΕΠ Υγείας

 

5

Κατ’ οίκον επισκέψεις σε οικογένειες με παιδιά

 

Κοινωνικός Τομέας _2. Υπηρεσία 2.2.1 Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης για παιδιά, εφήβους, νέους – “Συμμετέχω”

Το «ΣυΜΕτεχω» ξεκίνησε αρχές καλοκαιριού με την ανάπτυξη δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος του Δήμου «Κατασκήνωση στην πόλη». Διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από μουσικούς, παιδαγωγούς, ηθοποιούς, οργάνωσε θεατρικές και μουσικές ομάδες με τα παιδιά με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη αίσθησης του ανήκειν και γενικότερα την ενεργοποίηση τους . Μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

4 ώρες επί 5 ημέρες και για 7 εβδομάδες

Παιδαγωγικές συναντήσεις σε 3 ομάδες με καθημερινή δράση

Περίπου  250 παιδιά

(380 εγγεγραμμένα παιδιά)

29 Μουσικές και Θεατρικές    σε 3 ομάδες  

Κοινωνικός Τομέας _ ΚΤ.4 Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης

Το πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης ξεκίνησε τον Απρίλιο 2022 με σκοπό  την εξατομικευμένη ανίχνευση και εκτίμηση της υγείας, της κινητικής, γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης, την πρώιμη παρέμβαση για την αποκατάσταση δυσκολιών, υποστήριξη της προσαρμογής στους παιδικούς σταθμούς μικρού αριθμού παιδιών με δυσκολίες προσαρμογής ή/και παιδιά ΑμεΑ (με παρουσία Παιδαγωγού του προγράμματος)

Το πρόγραμμα υλοποιείται  σε όλους τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου.  

Σε διάστημα  αυτό έχουν πραγματοποιηθεί:

 

 

Αριθμός ωφελουμένων ατόμων

1.376

Εξετάσεις (1356 από τον Ιατρό με συμμετοχή σε 800 της Λογοπεδικού και της Παιδοψυχολόγου και  σε 452 και της Εργοθεραπεύτριας) 

222

1/εβδομάδα σε κάθε σταθμό

Ανίχνευση αναγκών των παιδιών στην τάξη από τη Λογοθεραπεύτρια, την Παιδοψυχολόγο και την Εργοθεραπεύτρια

67

Ατομικές συναντήσεις ανίχνευσης εξατομικευμένων αναγκών των παιδιών από τις παραπάνω.

67

50

Ατομικά ραντεβού με γονείς και κηδεμόνες από τις παραπάνω 

50

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ( φυσιοθεραπευτής – επισκέπτης υγείας)

Αιτήματα – Παραπομπές από το Τμήμα Ηλικιωμένων

59

Ωφελούμενοι

59

Συνεδρίες φυσικοθεραπείας στο Φυσικοθεραπευτήριο

160

Ομαδικά προγράμματα φυσικοθεραπείας στο ΚΗΦΗ

30

Συνεδρίες φυσικοθεραπείας στο σπίτι

196

Ομαδικά προγράμματα φυσικοθεραπείας (39) και (31)

70

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (νοσηλευτής Τ.Ε.)

Ωφελούμενοι κατ’ οίκον

9

Νοσηλευτικές Επισκέψεις

166

Νοσηλευτικές συνεδρίες στο Α’ ΚΑΠΗ

43

Εκπαιδεύσεις

1

Συνεδρίες

1040

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΥΓΕΙΑΣ  (επισκέπτης υγείας)

Αιτήματα

15

Ωφελούμενοι στο σπίτι

9

Επισκέψεις στο σπίτι

65

Ωφελούμενοι ομαδικών προγραμμάτων[1]:

Δύο Ομάδες (9) και (6) ωφελουμένων

15

Ομαδικές συναντήσεις  (27) και (17)

44

 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Αιτήματα:  παραπομπές από την Κοινωνική Υπηρεσία

11

Ωφελούμενοι

11

Εκπαιδευτικές συνεδρίες

209

Τηλεφωνικές Επικοινωνίες με γονείς

29

Ακυρωμένες συνεδρίες λόγω απουσίας ωφελούμενου

10

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

Τηλεφωνική Ενημέρωση

233

Ωφελούμενοι

205

Συνεδρίες

218

Νέοι ηλικίας ως 24

20%

Ακυρώσεις

6

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Συμμετοχή σε επισκέψεις ωφελουμένων της Κ.Υ.

39

Ωφελούμενοι

33

Νέοι φροντιστές[2]

10

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αιτήματα:  παραπομπές από την Κοινωνική Υπηρεσία

10

Ωφελούμενοι

4

Συνεδρίες (λογοθεραπείας και εργοθεραπείας)

4

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Ωφελούμενοι

190

Τηλεφωνική επικοινωνία (ενημέρωση για την υπηρεσία)

104

Τηλεφωνική επικοινωνία (υποστήριξη για κλείσιμο ιατρικών ραντεβού)

86

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ωφελούμενοι (για όλους τους παιδικούς)

180

Συνεδρίες Παιδιάτρου

986

Συνεδρίες Παιδοψυχολόγου (παρακολούθηση μαθητών)

1404

Συνεδρίες Λογοθεραπεύτριας (παρακολούθηση μαθητών)

1404

Συνεδρίες Εργοθεραπεύτριας (παρακολούθηση μαθητών)

201

Ατομικές συνεδρίες ανίχνευσης (συνολικά)

50

[1] Υλοποιούνται με τη συνεργασία Φυσιοθεραπευτή

[2] Οι φροντιστές που έχουν εντοπιστεί λειτουργούν ως δίκτυο υποστήριξης του εκάστοτε ωφελούμενου.

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Θεραπείες στο Φυσικοθεραπευτήριο

14

Θεραπείες στο σπίτι

9

Στην ομαδική άσκηση (4 ΚΗΦΗ, 10 ΚΕΦΑ, 22 Α΄ΚΑΠΗ)

36

ΣΥΝΟΛΟ

59

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ  2ου Π.Π 

Θεραπείες στο Φυσικοθεραπευτήριο

10

Θεραπείες στο σπίτι

1

Στην ομαδική άσκηση (7 ΚΗΦΗ, 10 ΚΕΦΑ, 13 Α΄ΚΑΠΗ)

30

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

100

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Συνεδρίες στο Φυσικοθεραπευτήριο 117  και  στο σπίτι 78

195

Στο ΚΗΦΗ, ΚΕΦΑ και Γ΄ΚΑΠΗ  126 και στο Α΄ ΚΑΠΗ  (με συμβολή του επισκέπτη υγείας) 35

161

 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (νοσηλευτής Τ.Ε.)

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Υπηρεσίες  στο σπίτι

31

Συμμετοχή σε νοσηλευτικές συνεδρίες στο Α’ ΚΑΠΗ

42

ΣΥΝΟΛΟ

73

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ   2ου Π.Π 

Υπηρεσίες στο σπίτι

6

Συμμετοχή σε νοσηλευτικές συνεδρίες στο Α’ ΚΑΠΗ

53

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ

132

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ/ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Νοσηλευτικές Επισκέψεις

223

Συνεπικουρία από Κοινωνικό Λειτουργό

12

Συνεδρίες

1050

 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΥΓΕΙΑΣ  (επισκέπτης υγείας)

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

Υπηρεσίες στο σπίτι

2

Ομαδικές συνεδρίες

12

 

14

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ   2ου Π.Π 

 

Υπηρεσίες στο σπίτι

9

Ομαδικές συνεδρίες

15

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

38

Επισκέψεις στο σπίτι

184

Ομαδικές συναντήσεις 

52

 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ

Νέοι ωφελούμενοι

14

Ομαδικές συναντήσεις  21 στο Α΄ ΚΑΠΗ 37 στο Γ΄ΚΑΠΗ και 51  στο ΚΕΦΑ

 

109

 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Αιτήματα:  παραπομπές από την σχολική κοινότητα

8

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με γονείς

36

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

Ωφελούμενοι μαθητές

10

Ωφελούμενοι γονείς

9

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

19

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

 

Εκπαιδευτικές συνεδρίες

88

Συμβουλευτική Γονέων

9

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

Προσήλθαν στην υπηρεσία απασχόλησης

83

Νέοι ηλικίας ως 24 ετών

30%

ΣΥΝΟΛΟ

25

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Συνεδρίες

130

Τηλεφωνική Ενημέρωση

150

 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Νέοι Ωφελούμενοι φροντιστές 

2

Ωφελούμενοι από το 2ο Π.Π

10

ΣΥΝΟΛΟ

12

Συνεδρίες

24

 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

4

Ωφελούμενοι από το 2ο Π.Π

4

Ωφελούμενοι γονείς

8

ΣΥΝΟΛΟ

16

Συνεδρίες  με παιδιά  και νέους λογοθεραπείας και εργοθεραπείας

19

Συνεργασία/ συμβουλευτική με γονείς

29

Κοινές συνεδρίες γονέων και παιδιών

8

 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Συνεδρίες με γονείς /κηδεμόνες

5

Τηλεφωνικές Επικοινωνίες με γονείς/κηδεμόνες

28

 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

7 πολυμελείς οικογένειες  με 9 παιδιά

Τηλεφωνική επικοινωνία ΚΕΠ Υγείας

563

 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ – «ΣυΜΕτεχω»

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

170 παιδιά

Πρόγραμμα «Κατασκήνωση στην πόλη»

 

Ομάδα Φωτογραφίας

9

Δράση Πρόληψης Σχολικής Διαρροής και Κοινωνικής Ένταξης

11

ΣΥΝΟΛΟ

190

ΟΜΑΔΕΣ

 

3 παιδαγωγικές, 3 μουσικές, 3 θεάτρου  με καθημερινή δράση στο πρόγραμμα κατασκήνωση στην πόλη που διήρκησε  1,5 μήνα

3

Ομαδικές συναντήσεις  την πρόσληψη της σχολικής διαρροής[3]

88

 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ωφελούμενοι (για όλους τους παιδικούς)

 

Συνεδρίες Παιδιάτρου

557

Συνεδρίες Παιδοψυχολόγου (παρακολούθηση μαθητών)

124

Συνεδρίες Λογοθεραπεύτριας (παρακολούθηση μαθητών)

453

Συνεδρίες Εργοθεραπεύτριας (παρακολούθηση μαθητών)

415

Ατομικές συνεδρίες ανίχνευσης (συνολικά)

44

Ατομικές συνεδρίες με γονείς

53

[3] Είναι ίδια άτομα με αυτά  που αναφέρονται στο κοινωνικό φροντιστήριο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
§  Θεραπείες στο Φυσικοθεραπευτήριο10
§  Θεραπείες στο σπίτι 3
§  Στην ομαδική άσκηση 28
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 41
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 
§  Θεραπείες στο Φυσικοθεραπευτήριο7
§  Θεραπείες στο σπίτι5
§  Στην ομαδική άσκηση 30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  83
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ149
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Συνεδρίες στο Φυσικοθεραπευτήριο 170 και  στο σπίτι 80250
Στο ΚΗΦΗ, ΚΕΦΑ και Γ΄ΚΑΠΗ  126 και στο Α΄ ΚΑΠΗ  (με συμβολή του Επισκέπτη υγείας)126
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

§  Το Φυσικοθεραπευτήριο εξυπηρετεί ηλικιωμένους που δεν έχουν τη οικονομική δυνατότητα  συμμετοχής σe παροχή  φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών ή και τη δυνατότητα της μετακίνησης. Επίσης εξυπηρετεί περιπτώσεις ατόμων  που αντιμετωπίζουν κινητικά  προβλήματα μετά από ασθένεια COVID19

§  Μέση ηλικία των ωφελούμενων είναι τα 65-70 χρόνια, άνθρωποι που θέλουν να  είναι ενεργοί  στην κοινότητα.

§  Στους ωφελούμενους παρέχεται ολοκληρωμένη φροντίδα μέσω διεπιστημονικής αξιολόγησης των αναγκών και παροχής υπηρεσιών  που υλοποιείται με τη συνεργασία άλλων επιστημόνων του Έργου και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου ( Κοινωνικοί Λειτουργοί, Επισκέπτρια Υγείας Νοσηλευτές Ψυχολόγοι κ.λπ.)

§  Οι νεότεροι ωφελούμενοι  συνήθως έχουν ενημερωθεί  για τη δράση του Φυσικοθεραπευτηρίου από άτομα που εξυπηρετήθηκαν και είναι ικανοποιημένα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

§  Συμμετοχή σε 2 ομάδες 

11

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (νοσηλευτής Τ.Ε.)

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

§  Υπηρεσίες  στο σπίτι

2

§  Συμμετοχή σε νοσηλευτικές συνεδρίες στο Α’ ΚΑΠΗ  – άτομα

55

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

57

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

§  Υπηρεσίες στο σπίτι

13

§  Συμμετοχή σε νοσηλευτικές συνεδρίες στο Α’ ΚΑΠΗ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

70

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

42 ατομικά, 140 σε ομάδ.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

1050

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η υπηρεσία καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες που δεν μπορούσαν να καλυφθούν από το προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας  οι οποίες παρουσιάζονται με μεγάλη συχνότητα και ένταση στα άτομα της τρίτης ηλικίας που διαβιούν μοναχικά και στερούνται πόρων.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

§  Υπηρεσίες  στο σπίτι

7

§  Συμμετοχή σε νοσηλευτικές συνεδρίες στο Α’ ΚΑΠΗ  – άτομα

16

§  Εξυπηρέτηση αιτημάτων στα ΚΑΠΗ

16

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

39

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

§  Υπηρεσίες στο σπίτι

11

§  Συμμετοχή σε νοσηλευτικές συνεδρίες στο Α’ ΚΑΠΗ

16

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

66

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

77

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ/ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 

§  Νοσηλευτικές Επισκέψεις

221

§  Ομαδικές συναντήσεις  ( συναντήσεις Χ άτομα )

250

Ενημερώσεις σε θέματα υγείας[4]:

§  Πολυφαρμακία – Ορθή λήψη φαρμάκων

§  Οστεοπόρωση

§  Διατροφή στην Γ΄ Ηλικία

§  Δυσκοιλιότητα- Ευερέθιστο έντερο

 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μοναχικοί συνήθως ηλικιωμένοι, συχνά ψυχιατρικά περιστατικά που χρήζουν ελέγχου της φαρμακευτικής αγωγής και του περιβάλλοντός του. Χρειάζονται ενεσοθεραπεία και πολύ συχνά συνοδεία σε γιατρούς.

Το σημαντικότερο είναι  ότι πρόκειται  για άτομα που  χρειάζονται ενθάρρυνση  και ι  πολύπλευρη κοινωνική υποστήριξη,  και για το λόγο αυτό η Επισκέπτης Υγείας  συνεργάζεται στενά με το Νοσηλευτή του Έργου και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς  των ΚΑΠΗ και του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Η  ομαδική θεραπευτική άσκηση από τη Φυσικοθεραπεύτρια και την Επισκέπτη Υγείας   είναι μια ευκαιρία για την ανάπτυξη διαλόγου  σε θέματα που προάγουν την υγεία.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

§  Νέοι ωφελούμενοι

32

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

32

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

21

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

53

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

46

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

 

§  Ομαδικές συναντήσεις  (συναντήσεις Χ άτομα )

109

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός των ηλικιωμένων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα  κοινωνικού αποκλεισμού αλλά  και για τη διασφάλιση ποιότητας ζωής.  Το ενδιαφέρον  των ηλικιωμένων  είναι βέβαιο αλλά  λόγω της πανδημίας δεν  ήταν  εύκολη η συγκρότηση  ομάδων εκπαίδευσης. Πρόβλημα αποτελεί επίσης η μεγάλη διαφοροποίηση των  ψηφιακών αναγκών  μεταξύ τους.

 

 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

§  Ωφελούμενοι μαθητές από την ενισχυτική εκπαίδευση

59

§  Ωφελούμενοι γονείς[5]

39

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

98

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

98

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

128

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

 

§  Εκπαιδευτικές συνεδρίες μαθητών δημοτικού:

17 παιδιά Χ 5 ημέρες Χ10 εβδομάδες

850

§  Εκπαιδευτικές συνεδρίες μαθητών γυμνασίου Λυκείου:

28 παιδιά Χ 5 ημέρες Χ10 εβδομάδες και 14Χ1 ημέρα Χ 10 εβδομάδες

1540

§  Διεπιστημονικές συνεδρίες

3

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ενισχυτική εκπαίδευση εξυπηρετεί  μαθητές  του Δήμου της Αγίας Βαρβάρας, των οποίων οι οικογένειες  δεν διαθέτουν  επαρκείς οικονομικούς πόρους, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό καθώς   και μονογονεϊκές.

Η αναγκαιότητα της δράσης έγκειται στην υποστήριξη του οικογενειακού πυρήνα και της ευαλωτότητάς του.

Η ενισχυτική εκπαίδευση παρέχεται  από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης κι έχει αποδεδειγμένα βοηθήσει τον μαθητικό πληθυσμό σε επίπεδο γνωστικών επιδόσεων και ως εκ τούτου στην πρόληψη αποφυγής της σχολικής διαρροής.

 

  • Διαμόρφωση του προγράμματος παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά τη συνεργασία των συντονιστών και επιστημόνων της Δράσης «Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο», με τις διευθύνσεις των σχολείων, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

1ο ΛΥΚΕΙΟ

 

Α’ και Β’ Λυκείου

24 Νοεμβρίου 2022

Α’ και Β’ Λυκείου

1 Δεκεμβρίου 2022

Α’ και Β’ Λυκείου

8 Δεκεμβρίου 2022

Γ’ Λυκείου

15 Δεκεμβρίου 2022

2ο ΛΥΚΕΙΟ

 

Α’ και Β’ Λυκείου

22 Δεκεμβρίου 2022

Α’ και Β’ Λυκείου

12 Ιανουαρίου 2023

Α’ και Β’ Λυκείου

19 Ιανουαρίου 2023

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

26 Ιανουαρίου 2023

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2 Φεβρουαρίου 2023

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

9 Φεβρουαρίου 2023

Τον επαγγελματικό προσανατολισμό υλοποιεί εξειδικευμένος εκπαιδευτικός της εταιρείας Master

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ (το διάστημα αναφοράς του 4ΠΠ)

 

§  Α΄ Λύκειο: περίπου 20 μαθητές ανά τμήμα

80

§  Δημοτική Υπηρεσία Απασχόλησης:

Προσήλθαν στην υπηρεσία το διάστημα αναφοράς 150 άτομα, από τα οποία τα 42 άτομα ήταν ηλικίας 18-24 χρόνων

42

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

122

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

122

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

187

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

§  Συνεδρίες μαθητών : 4 ομαδικές των 20 ατόμων

80

§  Συνεδρίες νέων στην δημοτική υπηρεσία απασχόλησης: κατά μ.ο. 2 ανά άτομο

84

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

§  Σε σχέση με τους μαθητές, υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών, παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού αποτελεί μια αναγκαιότητα που καλύπτει με επιτυχία το Έργο. Αυτό τεκμηριώνεται και στην πράξη, καθώς η συμμετοχή μαθητών ανά τμήμα είναι καθολική και ενεργός.

§  Σε σχέση με τους νέους της πόλης που προσήλθαν στην υπηρεσία απασχόλησης, στην πλειοψηφία τους έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι νέοι που εργάζονται περιστασιακά, κυρίως με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και αναζητούν είτε σταθερή εργασία , είτε απλά εργασία είτε επιδοτούμενα σεμινάρια.

§  Υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων με πολλαπλά κοινωνικά προβλήματα, για τα οποία αναζητείται τρόπος αντιμετώπισης σε συνεργασία με άλλα τμήματα και επιστημονικά στελέχη του Έργου «Είμαστε όλοι Μαζί» ή της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ κατά το διάστημα αναφοράς

0

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

0

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

12

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

120

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δεν είναι  εύκολο να εντοπιστούν νεαρά άτομα  που φροντίζουν  την οικογένειά τους.  Παρόλο που η Κοινωνική Υπηρεσία  εντοπίζει τέτοιες περιπτώσεις, τα άτομα αυτά,  για διάφορους λόγους,  δεν  καταθέτουν σχετικό αίτημα υποστήριξης.

Οι φροντιστές στους οποίους παρέχουμε στήριξη είναι μεγαλύτερης από την προβλεπόμενη ηλικία ( έως 40 ετών)  και κυρίως φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων.

Σημείωση: η Κοινωνική Λειτουργός συνδράμει και στην υποστήριξη ατόμων Γ΄ ηλικίας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

14

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

14

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

11

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

25

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

30

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

12

§  Συνεδρίες παιδιά και νέους λογοθεραπείας και εργοθεραπείας την περίοδο αναφοράς ( 80 ΛΟΓΟ και 10 ΕΡΓΟ)

90

§  Συμβουλευτική  γονέων σε κάθε  επαφή με τα παιδιά  

 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπάρχει  ανάγκη στην κοινότητα την οποία καλύπτει το Έργο.  Ένας αδιευκρίνιστος αριθμός νέων αντιμετωπίζει προβλήματα,  που χρειάζονται υπηρεσίες λογοθεραπείας και εργοθεραπείας, τα οποία  δεν είχε έγκαιρα εντοπίσει, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

§  ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

§  Γονείς /κηδεμόνες παιδιών της ενισχυτικής διδασκαλίας

39

§  Άλλοι γονείς

10

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

49

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

49

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

58

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο αξιολογείται η διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των στελεχών του Έργου και των εκπαιδευτικών καθώς και των γονέων μαθητών, η οποία εκφράζεται με την άμεση επικοινωνία και τα αιτήματα στήριξης από τα επιστημονικά στελέχη του Έργου και την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

 

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ/ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

§  Οικογένειες

5

§  Παιδιά

8

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

5 οικογ/ 8 παιδ.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

Οικογένειες

6

Παιδιά

8

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

11οικογ/16 παιδ.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

12 οικ 17 παιδ

§  Τηλεφωνική επικοινωνία ΚΕΠ Υγείας

320

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η υπηρεσία αυτή είναι νέα και παρέχεται πιλοτικά. Στην πράξη διαπιστώνεται  δυσκολία την κατάθεση αιτημάτων από γονείς, ίσως γιατί δεν αξιολογείται  ως ανάγκη. Παρόλα αυτά, η υπηρεσία αναπτύσσεται σταδιακά, καθώς λαμβάνει η κοινωνική υπηρεσία την πρωτοβουλία διασύνδεσης αυτής της νέας υπηρεσίας  με οικογένειες που εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη (οικογένειες με εισόδημα  κάτω από το όριο της φτώχειας που στηρίζονται επισιτιστικά από το Δήμο)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ – «ΣυΜΕτεχω»

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

Ομάδα Φωτογραφίας

1

Ομάδα Θεάτρου

10

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

11

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

9

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

190

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

 

9  της ομάδας φωτογραφίας και 4 της ομάδας θεάτρου

7

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δράση αναπτύσσεται σταδιακά αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον  και τη διάθεση των  νέων  να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχονται.  Είναι ιδιαίτερα σημαντική η «γνωριμία» με την πόλη, τον πληθυσμό και την ιστορία της,  καθώς αποδεικνύεται παράγοντας ανάπτυξης της διάθεσης για συμμετοχή στην εξέλιξή της και ενεργό δράση.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΝΕΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ  ΝΗΠΙΑ  (για όλους τους παιδικούς)

100 [6]

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ:  Καθημερινή παρακολούθηση νηπίων  σύμφωνα με το πρόγραμμα:

§  Δευτέρα : Συμμετοχή Παιδοψυχολόγου και Εργοθεραπεύτριας

§  Τρίτη: Συμμετοχή Παιδιάτρου και Λογοθεραπεύτριας

§  Τετάρτη: Συμμετοχή Παιδιάτρου, Εργοθεραπεύτριας και Λογοθεραπεύτριας

§  Πέμπτη: Συμμετοχή Παιδιάτρου, Παιδοψυχολόγου και Λογοθεραπεύτριας

§  Παρασκευή Συμμετοχή Εργοθεραπεύτριας

1 Χ 10 εβδομάδες Χ 100  νήπια

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ:

§  Παιδοψυχολόγου με 47 παιδιά  και 2 με γονείς

§  Λογοθεραπεύτριας με 36 παιδιά και 4 με γονείς

§  ( Ο παιδίατρος εξετάζει όλα τα παιδιά)

 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ  ( σε κάθε ΒΝ σταθμό)

3

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

38

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε ό,τι αφορά τα νήπια συχνά εντοπίζονται δυσκολίες σε επίπεδο αναπτυξιακό, μαθησιακής / γνωστικής ετοιμότητας, συμπεριφοράς / κοινωνικοποίησης κ.λπ.

Από την πλευρά τους οι γονείς / κηδεμόνες προσπαθούν, αλλά αδυνατούν να παρέχουν την αναγκαία στήριξη στα παιδιά τους λόγω έλλειψης μέσων / γνώσεων και αδυναμίας χειρισμού των καταστάσεων που ανακύπτουν.

Το Έργο μέσω της διεπιστημονικής ομάδας (Παιδίατρος, Παιδοψυχολόγος, Λογοθεραπεύτρια, Εργοθεραπεύτρια και Ειδική Παιδαγωγός) καλύπτει τις ανάγκες και παρέχει δυνατότητες για την υγιή ανάπτυξη ( σωματική, πνευματική ψυχολογική) και την προετοιμασία των παιδιών για την ένταξή τους στο σχολείο.

Ιδιαίτερα σημαντική αξιολογείται η δυνατότητα μακροπρόθεσμης παρακολούθησης των παιδιών, δεδομένου ότι το επιστημονικό προσωπικό του Έργου στεγάζεται στους παιδικούς σταθμούς και επιπλέον έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των παιδιών που το προηγούμενο έτος φιλοξενούνταν στους παιδικούς σταθμούς και φέτος εγγράφηκαν στα νηπιαγωγεία του Δήμου.

 

[4] Διατίθεται σχετικό υλικό

[5]Κάποιοι είναι γονείς 2 ή 3 μαθητών.  Το θέμα της  συμβουλευτικής γονέων  αναφέρεται και στο σχετικό κεφάλαιο.

[6] Οι υπηρεσίες παρέχονται σε όλα τα νήπια που βρίσκονται στουςΠΣ . Πέρσι ήταν περίπου 188

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  (22/12/2022- 22/2/2023)

§  Θεραπείες στο Φυσικοθεραπευτήριο και  σπίτι

12

§  Στην ομαδική άσκηση

4

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

16

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

§  Θεραπείες στο Φυσικοθεραπευτήριο, στο  σπίτι, σε  ομαδική άσκηση

49

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

65

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

165

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 

Συνεδρίες στο Φυσικοθεραπευτήριο  και  στο σπίτι 

131

Στο ΚΗΦΗ, ΚΕΦΑ και Γ΄ΚΑΠΗ  126 και στο Α΄ ΚΑΠΗ  (με συμβολή του Επισκέπτη υγείας)

124

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

§  Το Φυσικοθεραπευτήριο εξυπηρετεί ηλικιωμένους που δεν έχουν τη οικονομική δυνατότητα  συμμετοχής σe παροχή  φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών ή και τη δυνατότητα της μετακίνησης. Επίσης εξυπηρετεί περιπτώσεις ατόμων  που αντιμετωπίζουν κινητικά  προβλήματα μετά από ασθένεια COVID19

§  Μέση ηλικία των ωφελούμενων είναι τα 65-70 χρονών αν και  υπηρεσίες λαμβάνουν  και νεότερα άτομα συνεχώς αριθμητικά αυξανόμενα.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ( 22/12/2022- 22/2/2023)

§  Συμμετοχή σε 2 ομάδες 

28

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

 

§  Συμμετοχή σε 2 ομάδες 

11

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

39

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

39

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (νοσηλευτής Τ.Ε.)

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

§  Υπηρεσίες  στο σπίτι

4

§  Συμμετοχή σε νοσηλευτικές συνεδρίες στο Α’ ΚΑΠΗ  – άτομα

37

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

51

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

§  Υπηρεσίες στο σπίτι

20

§  Συμμετοχή σε νοσηλευτικές συνεδρίες στο Α’ ΚΑΠΗ

1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

72

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

46 ατομικά, 177 σε ομάδ.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

774

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δράση  καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες που παρουσιάζονται με μεγάλη συχνότητα και ένταση στα άτομα της τρίτης ηλικίας που διαβιούν μοναχικά και στερούνται πόρων.  Χαρακτηριστικό  των αναγκών αυτών των ανθρώπων είναι το γεγονός της καθημερινής επίσκεψης  στο σπίτι  ωφελουμένων  για παροχή νοσηλευτικών  υπηρεσιών  ( εκατοντάδες επισκέψεις από την έναρξη του Έργου)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

§  Υπηρεσίες  στο σπίτι

42

§  Συμμετοχή ατόμων σε νοσηλευτικές συνεδρίες (ομάδες) στο Α’ ΚΑΠΗ 

5

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

47

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

§  Υπηρεσίες στο σπίτι

15

§  Συμμετοχή ατόμων σε νοσηλευτικές συνεδρίες (ομάδες) στο Α’ ΚΑΠΗ 

16

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

78

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

124

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ/ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 

§  Νοσηλευτικές Επισκέψεις

69

§  Ομαδικές συναντήσεις  ( συναντήσεις Χ άτομα )

101

Ενημερώσεις σε θέματα υγείας[7]:

§  Πολυφαρμακία – Ορθή λήψη φαρμάκων

§  Οστεοπόρωση

§  Διατροφή στην Γ΄ Ηλικία

§  Δυσκοιλιότητα- Ευερέθιστο έντερο

 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ηλικιωμένοι, συνήθως πάνω από 65 ετών, που ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση της υγείας τους. Πολλοί από αυτούς  χρειάζονται ενεσοθεραπεία και  συνοδεία σε γιατρούς. Ορισμένοι αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα που χρήζουν ελέγχου της φαρμακευτικής αγωγής και του περιβάλλοντός τους. Δεδομένου ότι τα  άτομα  της τρίτης ηλικίας  χρειάζονται ενθάρρυνση  και πολύπλευρη κοινωνική υποστήριξη,  η Επισκέπτρια Υγείας  συνεργάζεται στενά με το Νοσηλευτή του Έργου και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς των ΚΑΠΗ και του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  καθώς επίσης και με το Δημοτικό ΚΕΠ Υγείας και συμμετέχει σε κοινές δράσεις.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  (22/12/2022- 22/2/2023)

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

§  Νέοι ωφελούμενοι

17

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

17

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

21

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

70

 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

§  Ωφελούμενοι μαθητές από την ενισχυτική εκπαίδευση (στα φιλολογικά 7, 10 στα Μαθηματικά και τη Φυσική και 2 δημοτικού)

19

§  Ωφελούμενοι μαθητές βιωματικής εκπαίδευσης 

98

§  Ωφελούμενοι γονείς  ατομικής συμβουλευτικής[8]

43

§  Ωφελούμενοι γονείς ομαδικής συμβουλευτικής

242

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (οι ωφελούμενοι γονείς παρατίθενται στον πίνακα της δράσης 2.1.4) 

117

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

 

Ωφελούμενοι μαθητές ενισχυτικής εκπαίδευσης

56

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝΤΗΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

173

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

197

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (22/12/2022 – 22/12/2023)

 

§  Εκπαιδευτικές συνεδρίες μαθητών δημοτικού:

18 παιδιά Χ 5 ημέρες Χ10 εβδομάδες

§  Εκπαιδευτικές συνεδρίες μαθητών γυμνασίου και λυκείου:

37 παιδιά Χ 5 ημέρες Χ 10 εβδομάδες (Φιλολογικά) και παιδιά Χ1 ημέρα Χ 10 εβδομάδες ( Μαθηματικά και Φυσική)

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το ενδιαφέρον για την ενισχυτική διδασκαλία είναι μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται στα στοιχείς. Το Έργο δεν μπορεί να καλύψει το εκδηλωμένο ενδιαφέρον αφενός γιατί δεν έχει το αναγκαίο επιστημονικό δυναμικό και αφετέρου γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης περισσότερων αιθουσών διδασκαλίας.

Σε όλους  τους γονείς παρέχεται συστηματική πληροφόρηση και συμβουλευτική μετά από αίτημά τους.

 

Α. Σε Μαθητές Γυμνασίου Λυκείου

  • Υλοποίηση του διαμορφωμένου κατά το προηγούμενο διάστημα προγράμματος παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Λύκεια και Γυμνάσια του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
  • Επαγγελματικό προσανατολισμό υλοποιεί εξειδικευμένος εκπαιδευτικός. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς προβλέπεται η οργάνωση «Μέρα Καριέρας» σε κάθε Λύκειο

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

1ο ΛΥΚΕΙΟ

 

Α’ και Β’ Λυκείου

24 Νοεμβρίου 2022

Α’ και Β’ Λυκείου

1 Δεκεμβρίου 2022

Α’ και Β’ Λυκείου

8 Δεκεμβρίου 2022

Γ’ Λυκείου

15 Δεκεμβρίου 2022

2ο ΛΥΚΕΙΟ

 

Α’ και Β’ Λυκείου

22 Δεκεμβρίου 2022

Α’ και Β’ Λυκείου

12 Ιανουαρίου 2023

Α’ και Β’ Λυκείου

19 Ιανουαρίου 2023

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

26 Ιανουαρίου 2023

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2 Φεβρουαρίου 2023

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

9 Φεβρουαρίου 2023

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

§  Μαθητές: 3 Γυμνάσια (Γ΄ τάξη) Χ2 τμήματα Χ 20 μαθητές

                1 Λύκειο (Α΄,Β, Γ΄ τάξη) Χ 5 τμήματα Χ 20 μαθητές

                2 Λύκειο(Α΄Β΄Γ τάξη) Χ 9 τμήματα Χ 20 μαθητές

400

§  Δημοτική Υπηρεσία Απασχόλησης:

Προσήλθαν στην υπηρεσία το διάστημα αναφοράς 128 άτομα, από τα οποία τα 18-24 χρόνων είναι περίπου το 30%

35

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

435

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δεν μπορεί να υπολογιστεί γιατί οι νέοι 18-24 ετών επανέρχονται πολλές φορές στην υπηρεσία απασχόλησης του δήμου (22/12/2022 – 22/12/2023)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

480 μαθητές και 108 νέοι 18-24 ετών

588

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Από την υλοποίηση των δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιβεβαιώνεται το «έλλειμμα» της παροχής αυτής της υπηρεσίας από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.

Τόσο οι μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων όσο και οι νέοι που προσέρχονται στην υπηρεσία Απασχόλησης τονίζουν την ανάγκη πληροφόρησης και συμβουλευτικής στον τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού για να πάρουν καλύτερες αποφάσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

0

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

0

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

12

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν νεαρά άτομα που φροντίζουν την οικογένειά τους. Παρόλο που η Κοινωνική Υπηρεσία εντοπίζει τέτοιες περιπτώσεις, για διάφορους λόγους τα άτομα αυτά δεν καταθέτουν σχετικό αίτημα υποστήριξης. Οι φροντιστές στους οποίους παρέχουμε υποστήριξη είναι μεγαλύτερης ηλικίας (έως 40 ετών) και κυρίως φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

11

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

11

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

30

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

39

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

41

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

 

§  Συνεδρίες σε παιδιά και νέους λογοθεραπείας και εργοθεραπείας και συμβουλευτικής στους γονείς την περίοδο αναφοράς (53 ΛΟΓΟ και 59 ΕΡΓΟ)

 

Το Έργο καλύπτει ανάγκες της κοινότητας. Φαίνεται ότι υπάρχουν νέοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας, τα οποία δεν είχαν έγκαιρα διαγνωστεί, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (22/12/2022 – 22/2/2023)

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

§  Ατομικές συνεδρίες με γονείς /κηδεμόνες 30 με ψυχολόγο και 13 με κοινωνική λειτουργό

43

§  15 Ομαδικές επιμορφωτικές συναντήσεις με γονείς

242

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

285

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

343

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο αξιολογείται η διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των στελεχών του Έργου και των εκπαιδευτικών και γονέων μαθητών, η οποία εκφράζεται με την άμεση επικοινωνία και τα αιτήματα στήριξης από τα επιστημονικά στελέχη του Έργου και την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου καθώς και με το αίτημα για νέες ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία.

 

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ/ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ(22/12/2022 – 22/12/2023)

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

§  Γονείς με παιδιά στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου

20

§  3 ομαδικές συναντήσεις και ατομικά με νέους Γονείς νηπίων  

25

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

45

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

 

Οικογένειες

12 με 17 παιδιά

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

57

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τις 20 οικογένειες έγινε η πρώτη προσέγγιση με συζήτηση για τις ιώσεις και τα αναγκαία εμβόλια Με τις 25 οικογένειες των νηπιαγωγείων θέμα συζήτησης και εκπαίδευσης ήταν η στοματική υγιεινή και η σωστή διατροφή των παιδιών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ – «ΣυΜΕτεχω»

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

Σε ομάδες της δράσης

0

Σε εκδηλώσεις των ομάδων της δράσης

30

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

220

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν έχουν οι δράσεις στην πόλη που αναπτύχθηκαν με την πρωτοβουλία των παιδιών:

  • Επίσκεψη μοναχικών ανθρώπων με συνοδεία μελών της Κοινωνικής Υπηρεσίας που εργάζονται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
  • Συμμετοχή με πρωτοβουλίες των παιδιών στις εκδηλώσεις του καρναβαλιού στην πόλη.
  • Διοργάνωση προβολής ταινίας σε συνεργασία με τα παιδιά τα οποία λαμβάνουν ενισχυτική διδασκαλία στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Είμαστε όλοι Μαζί»
  • Προετοιμασία έκθεσης με σημαντικά ιστορικά στοιχεία της πόλης.

[7] Διατίθεται σχετικό υλικό

[8] Αναφέρονται και στη δράση  ΚΤ_2.1.4.

Μετάβαση στο περιεχόμενο